20 weken echo (SEO)

De 20 weken echo wordt ook wel structureel echoscopisch onderzoek (SEO) genoemd. Bij deze echo wordt uitgebreid gekeken naar de ontwikkeling van de organen en groei van het kind. Ook wordt gekeken naar de ligging van de placenta en of er voldoende vruchtwater is. Met de 20 weken echo wordt onderzoek gedaan naar lichamelijke afwijkingen bij een ongeboren kind.

Uitslag onderzoek

Je krijgt de schriftelijke uitslag mee voor de behandelend verloskundige. Als er een mogelijke afwijking is geconstateerd dan stellen wij jouw verloskundige op de hoogte en zul je worden doorverwezen voor verder onderzoek in het Medisch centrum Leeuwarden.

Vergoeding basisverzekering

Iedere vrouw heeft bij 20 weken zwangerschap de keuze voor de 20-wekenecho. De zorgverzekeraar vergoedt dit onderzoek.