Verloskundige Praktijk Stiens e/o, gevestigd aan de Griene Leane 5v, 9051LZ te Stiens, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.verloskundigestiens.nl , Griene Leane 5v, 9051LZ te Stiens  +31 058 257 2075

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Verloskundige Praktijk Stiens e/o verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam – Geslacht – Geboortedatum – Adresgegevens – Telefoonnummer – E-mailadres – Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, welke nodig zijn om u aanmelding bij Verloskundige Praktijk Stiens e/o   in orde te kunnen maken – Locatiegegevens – Gegevens over uw activiteiten op onze website – Lijst met contactgegevens die u via onze app invult – Internetbrowser en apparaat type

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Verloskundige Praktijk Stiens e/o  verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: – gegevens met betrekking op uw gezondheid/zwangerschap

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Verloskundige Praktijk Stiens e/o verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: – U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

 – U juist te kunnen informeren betreffende onze dienstverlening aan u

 

Geautomatiseerde besluitvorming:

Verloskundige Praktijk Stiens e/o neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Verloskundige Praktijk Stiens e/o) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Verloskundige Praktijk Stiens e/o bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en uiterlijk 7 jaar, gezien de belastingwet.

 

Delen van persoonsgegevens met derden:

Verloskundige Praktijk Stiens e/o verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Verloskundige Praktijk Stiens e/o is verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Verloskundige Praktijk Stiens e/o gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Verloskundig Centrum gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden om zo onze site optimaal te kunnen aanbieden. Deze gegevens worden anoniem verwerkt zonder dat wij kunnen zien wie u bent. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Cookie naam Aanbieder Verloopt na Omschrijving
devicePixelRatio verloskundigestiens.nl 6 dagen Deze cookie kijkt na de pixelratio van je scherm om je een zo goed mogelijke weergave te bieden
Cookie naam Aanbieder Verloopt na Omschrijving
_ga verloskundigestiens.nl 2 jaar Deze cookie wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden bij het verzamelen van informatie over de volgende paginabezoeken. Met de _ga cookie is het niet mogelijk om een gebruiker persoonlijk te identificeren. Dit gebeurt anoniem
_gat verloskundigestiens.nl Sessie Deze sessiecookie wordt gebruikt door Google Analytics om de zoeksnelheid in de richting van hun servers te monitoren. Met de _gat cookie is het niet mogelijk om een gebruiker persoonlijk te identificeren. Dit gebeurt anoniem
_gid verloskundigestiens.nl Sessie Deze cookie wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden bij het verzamelen van informatie over de volgende paginabezoeken. Met de _ga cookie is het niet mogelijk om een gebruiker persoonlijk te identificeren. Dit gebeurt anoniem
Cookie naam Aanbieder Verloopt na Omschrijving
NID google.nl 6 maanden Deze cookies worden door Google
gebruikt om op basis van recente
zoekopdrachten en eerdere
interacties aangepaste advertenties
op Google-sites te laten zien

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Verloskundige Praktijk Stiens e/o en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@verloskundigestiens.nl  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Verloskundige Praktijk Stiens e/o wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Verloskundige Praktijk Stiens e/o neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@verloskundigestiens.nl