Verloskundigepraktijk stiens

Adres
Griene Leane 5v
9051 LZ Stiens

Spreekuur:
Dinsdagochtend 08.15 – 12.15
Dinsdagavond 17.00 – 21.00
Woensdagochtend 08.15 – 12.15
Donderdagochtend 08.15 – 12.15

Huisartsenpraktijk Bögels – St. Annaparochie

Adres
Netarisappel 23
9076 LB Sint Annaparochie

Spreekuur:
Woensdagmiddag vanaf 13:00 (de laatste woensdag van de maand in Stiens)

Het Groene Kruis gebouw

Adres
Sportleane 7
9041 EC Berltsum

Spreekuur:
Donderdagmiddag 13.30 – 17.30